Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

2799. Sklep o določitvi plačnega razreda delovnega mesta direktorja javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice, stran 7574.

  
V skladu s petim odstavkom 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju; ZSPJS (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) in prvim odstavkom 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18) in soglasjem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 010-3/2019/21 z dne 27. 9 2019 izdajam
S K L E P 
o določitvi plačnega razreda delovnega mesta direktorja javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice 
1. Delovnemu mestu direktorja javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice, katerega ustanovitelj je Občina Šmarješke Toplice, ki je tudi sofinancer javnega zavoda, se določi 47. plačni razred.
2. Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Določitev plačnega razreda se uporablja od 4. 9. 2019 dalje.
Št. 007-0003/2019-10
Šmarjeta, dne 22. avgusta 2019
 
Župan 
Občine Šmarješke Toplice 
Marjan Hribar