Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

2784. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na naslednjih nepremičninah, stran 7532.

  
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006), 1., 2., 3. in 13. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06, 45/08), 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110,02, 97/03, 41/04, 45/04, 47/04, 62/04, 102/04, 14/05, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07), 111. člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08, 45/08), 4. in 11. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 13/01) in na predlog sklepa Odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, sprejetega na 4. seji dne 26. 5. 2015 na 6. seji dne 28. 5. 2015 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
S tem sklepom se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na naslednjih nepremičninah v k.o. 2579 Podgrad:
Zap. št.
Parc. št.
1
1260/11
2
1261/9
3
1260/1
4
1261/7
5
1248/2
II. 
Po odkupu predmetnih nepremičnin, se v zemljiški knjigi zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Ilirska Bistrica.
III. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-19/2010 in 478-93/2012
Ilirska Bistrica, dne 28. maja 2015
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc