Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

2778. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 7517.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 7. redni seji dne 2. 10. 2019 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra 
1. člen 
Ugotovi se, da nepremičnina parc. št. 964/3 – v izmeri 2378 m², k.o. 1495 – Toplice, predstavlja javno dobro lokalnega pomena.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini parc. št.. 964/3, k.o. 1495 – Toplice, vpisani v zemljiški knjigi kot javno dobro.
2. člen 
Nepremičnina parc. št. 964/3, k.o. 1495 – Toplice, preneha biti javno dobro in se pri njej vknjiži lastninska pravica na ime Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, matična številka 1365720000, do celote.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-26/2019
Dolenjske Toplice, dne 2. oktobra 2019
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk