Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

2771. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Brežice, stran 7506.

  
Na podlagi drugega odstavka 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 8. redni seji dne 24. 9. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Brežice 
I. 
Lokalna javna infrastruktura na področju kulture v Občini Brežice postanejo naslednje nepremičnine oziroma deli nepremičnin ter oprema, ki so namenjene pretežno opravljanju kulturne dejavnosti in so v javni lasti:
1. Banova domačija: v lasti Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, matična številka: 5880173000, k.o. 1265 Volčje, št. parcele 881/1, EŠD 10588;
2. Dom krajanov Čatež ob Savi: v lasti Krajevne skupnosti Čatež ob Savi, Čateška ulica 3, 8250 Brežice, matična št. 5016592000, k.o. 1306 Čatež, št. parcele 101/1, št. stavbe 2;
3. Dom krajanov Mrzlava vas (stara šola): v lasti Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, matična številka: 5880173000, k.o.1306 Čatež, št. parcele 1288/1, št. stavbe 171;
4. Dom krajanov Sromlje: v lasti Krajevne skupnosti Sromlje, Sromlje 5, 8256 Sromlje, matična št. 5016606000, k.o. 1261 Sromlje, št. parcele *58 in 649, št. stavbe 227;
5. Dom kulture Brežice: v lasti Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, matična številka: 5880173000, k.o. 1300 Brežice, št. parcele 128, št. stavbe 157;
6. Glasbena šola Brežice: v lasti Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, matična številka: 5880173000, k.o. 1300 Brežice, parc. št.1248, št. stavbe 233;
7. Grad Brežice: v lasti Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, matična številka: 5880173000, k.o. 1300 Brežice, št. parcele 1256, št. stavbe 229, EŠD 49;
8. Knjižnica Brežice: v lasti Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, matična številka: 5880173000, k.o. 1300 Brežice, št. parcele 140/1, št. stavbe 151;
9. Mladinski kulturni center: v lasti Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, matična številka: 5880173000, k.o. 1300 Brežice, št. parc. 1236, 1237/1 in 1237/4, št. stavbe 323, brez prostorov športne dvorane in njenih spremljajočih prostorov;
10. Prosvetni dom Artiče: v lasti Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, matična številka: 5880173000, k.o. 1279 Artiče, št. parcele 41/5, št. stavbe 305;
11. Prosvetni dom Dobova: v lasti Krajevne skupnosti Dobova (Splošno ljudsko premoženje in upravni organ Krajevni ljudski odbor Dobova), k.o. 1296 Mihalovec, št. parcele 225/7, št. stavbe 10;
12. Prosvetni dom Globoko: v lasti Krajevne skupnosti Globoko, Globoko 5, 8254 Globoko, matična št. 5019508000, k.o. 1276 Globoko, št. parcele 51/4, št. stavbe 41-2;
13. Prosvetni dom Velika Dolina: v lasti Krajevne skupnosti Velika Dolina, k.o. 1308 V. Dolina, št. parcele 497/4, št. stavbe 1212-4.
14. Večnamenski dom Jesenice na Dol.: v lasti Krajevne skupnosti Jesenice na Dol., Jesenice 11, 8261 Jesenice na Dol., matična št. 5028655000, k.o. 1308 V. Dolina, št. parcele *325/1, *325/2, št. stavbe 75;
15. Večnamenski dom Pišece: v lasti Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, matična številka: 5880173000, k.o. 1269 Pišece, št. parcele 18/10, št. stavbe 66-5;
16. Večnamenski dom Skopice: v lasti Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, matična številka: 5880173000, k.o. 1301 Krška vas, št. parcele 6231, del stavbe št. 132, ki služi za kulturne prireditve.
II. 
Nepremičnine iz predhodne točke tega sklepa se zaznamujejo v zemljiški knjigi kot lokalna javna kulturna infrastruktura.
III. 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 17/97 in 10/08).
IV. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 620-50/2019
Brežice, dne 24. septembra 2019
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan