Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

2769. Poročilo o izidu glasovanja za Občinski svet Občine Braslovče na nadomestnih volitvah 29. 9. 2019, stran 7506.

  
P O R O Č I L O 
o izidu glasovanja za Občinski svet Občine Braslovče na nadomestnih volitvah 29. 9. 2019 
Občinska volilna komisija je v skladu z 41. in 85. členom Zakona o lokalnih volitvah na 9. seji dne 29. 9. 2019, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov o ugotavljanju izida glasovanja na nadomestnih volitvah za člana Občinskega sveta Občine Braslovče 29. 9. 2019, ugotovila naslednje rezultate glasovanja ter izid nadomestnih volitev za člana občinskega sveta Občine Braslovče:
I. 
V splošne volilne imenike za območje volilne enote 1 je bilo vpisanih 1.766 volivcev. S potrdilom Upravne enote ni glasoval nihče. Skupno število volivcev, ki so imeli pravico glasovati je bilo 1.766.
Po splošnih volilnih imenikih za območje volilne enote 1 je glasovalo 373 volivcev. S potrdilom Upravne enote ni glasoval nihče. Skupaj je glasovalo 373 volivcev, kar predstavlja 21,12 % vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati na glasovanju dne 29. 9. 2019.
II. 
Za volitve člana občinskega sveta je bilo oddanih 373 glasovnic.
Ker so bile glasovnice prazne, oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivcev je bila neveljavna 1 glasovnica.
III. 
Veljavnih je bilo 372 glasovnic. Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
Številka
Ime in priimek kandidata
Število prejetih glasov
Odstotek 
glasov
1.
JANKO PIRNAT
54
14,52 %
2.
IDA STEBLOVNIK
90
24,19 %
3.
KATJA TOMAŽIČ
176
47,31 %
4.
MATEJKA BIZJAK
52
13,98 %
SKUPAJ
372
100,00 %
IV. 
Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07, 45/08, 83/12, 68/17) ugotovila, da je za nadomestno članico Občinskega sveta Občine Braslovče izvoljena Katja Tomažič, roj. 22. 12. 1989, stanujoča Parižlje 68 a, 3314 Braslovče, ki je dobila večino veljavnih glasov.
Št. 041-2/2019
Braslovče, dne 29. septembra 2019
Predsednik: Mitja Korent
Namestnica predsednika: Petra Mogel
Članica: Cvetka Kronovšek
Namestnik člana: Gregor Štusej
Član: Andrej Korošec
Namestnik člana: Dominik Pongračič
Članica: Ivana Erna Brinovec
Namestnik članice: Janko Marovt