Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

2764. Pravila o spremembi in dopolnitvi Pravil za delovanje trga z elektriko, stran 7495.

  
Na podlagi prve alineje četrtega odstavka 97. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15 in 43/19) in s soglasjem Agencije za energijo št. 112-17/2019-15/203 z dne 5. 9. 2019 Borzen, operater trga z elektriko, d.o.o., izdaja
P R A V I L A 
o spremembi in dopolnitvi Pravil za delovanje trga z elektriko 
1. člen 
V Pravilih za delovanje trga z elektriko (Uradni list RS, št. 74/18) se v besedilu 134. člena, ki postane prvi odstavek, datum »1. januarja 2020« nadomesti z datumom »1. januarja 2021«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Distribucijski ter sistemski operater zagotovita udeležencem trga in operaterju trga 15-minutne podatke na način, kot so posredovani 60-minutni podatki, vključno s preostalim diagramom oziroma nemerjeno realizacijo in pojasnili glede postopkov nadomeščanja manjkajočih vrednosti. Podatki se posredujejo za obdobje od vključno meseca januarja 2019 do 1. januarja 2021. Operater trga na podlagi podatkov sistemskega operaterja izračuna testne cene Cneg in Cpoz ter cene javno objavi na svoji spletni strani.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravila začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2019/ENP/Pr-PTE/1
Ljubljana, dne 23. avgusta 2019
EVA 2019-2430-0066
Dr. Karol Peter Peršolja 
direktor 

AAA Zlata odličnost