Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

2759. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav, stran 7483.

  
Na podlagi 49. in 51. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13 in 33/14) ministrica za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav 
1. člen 
V Pravilniku o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav (Uradni list RS, št. 111/06, 29/07, 13/08, 7/09, 109/13, 56/16 in 47/17) se v 3. členu besedilo »Center za poslovno usposabljanje« nadomesti z besedilom »Zbornica gorskih centrov«.
2. člen 
V 27. členu se v tretjem odstavku za besedilom odstavka, ki postane prvi stavek, doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Ta zapisnik velja skupaj z izjavo o seznanitvi s posebnostmi točno določene žičniške naprave, ki jo podpišeta vodja obratovanja te naprave in sprevodnik oziroma strežnik.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Center za poslovno usposabljanje preda vso dokumentacijo v zvezi z usposabljanjem in preizkusi ministrstvu, pristojnemu za žičniške naprave, v 30 dneh od uveljavitve tega pravilnika.
4. člen 
Izpite za kandidate, ki so do dneva uveljavitve tega pravilnika podali prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev na Center za poslovno usposabljanje, izvede Center za poslovno usposabljanje.
Dokumentacijo, vezano na izpite iz prejšnjega odstavka, mora Center za poslovno usposabljanje predati ministrstvu, pristojnemu za žičniške naprave, v 15 dneh po izpitnem roku.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-241/2019
Ljubljana, dne 1. oktobra 2019
EVA 2019-2430-0050
Mag. Alenka Bratušek 
ministrica 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost