Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2671. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Arboretuma Volčji Potok za kulturni spomenik državnega pomena, stran 7109.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembi Odloka o razglasitvi Arboretuma Volčji Potok za kulturni spomenik državnega pomena 
1. člen 
V Odloku o razglasitvi Arboretuma Volčji Potok za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 39/16) se v 8. členu 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. voziti se z motornimi vozili, razen za potrebe vzdrževanja, oskrbe, raziskovanja, intervencij in zagotavljanja organizirane dostopnosti spomenika,«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-6/2019
Ljubljana, dne 3. oktobra 2019
EVA 2019-3340-0011
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik