Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2665. Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Občinski svet Občine Sodražica, stran 7100.

  
Občinska volilna komisija je na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo; 45/08, 83/12 in 68/17) na 1. redni seji dne 3. 10. 2019 sprejela
S K L E P 
o razpisu nadomestnih volitev v Občinski svet Občine Sodražica 
I. Razpisujejo se nadomestne volitve za enega (1) člana Občinskega sveta Občine Sodražica.
II. Nadomestne volitve se izvedejo v volilni enoti 7, ki obsega naselja: Zamostec, Preska in Sinovica.
III. Nadomestne volitve za člana občinskega sveta se opravijo v nedeljo, 8. decembra 2019.
IV. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje torek, 8. oktober 2019.
V. Za izvedbo nadomestnih volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Sodražica.
VI. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Sodražica.
Št. 041-4/19
Sodražica, dne 3. oktobra 2019
Predsednica OVK 
Maruša Pakiž Arko