Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2664. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica, stran 7099.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 4. seji dne 6. 6. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 19/13, 58/13, 24/14, 24/15, 80/17), v nadaljevanju: odlok.
2. člen 
V 4. členu se tabela »Javne poti (JP) so:« spremeni tako, da se:
– dodajo naslednji zapisi
1.1
650012
150060
Breg 81 – Breg 103
HŠ 103
92
v
94.2
650137
650130
Smokuč (mimo HŠ 39)
650130
53
v
– spremenijo naslednji zapisi
57
650082
638
R3 – Selo 16c – R2
452
678
v
V…vsa vozila
SKUPAJ 32.337 m
3. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2019-75 (507) z dne 3. 6. 2019.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2015
Breznica, dne 6. junija 2019
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 

AAA Zlata odličnost