Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2657. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine v splošni rabi, stran 7091.

  
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na 7. seji dne 25. septembra 2019 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine v splošni rabi 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status zemljišča »javno dobro« na nepremičnini parc. št. 317/14 k.o. 1973 Medvode.
2. člen 
S tem sklepom se ukine status zemljišča »Občina Ljubljana – Šiška Družbena lastnina« na nepremičninah parc. št. 190/13, parc. št. 190/15, parc. št. 177/25, parc. št. 177/27, parc. št. 155/13, parc. št. 155/14 in parc. št. 155/10, vse k.o. 1976 Preska.
3. člen 
S tem sklepom se ukine status zemljišča »družbena lastnina v splošni rabi« na nepremičninah parc. št. 1279/16 in parc. št. 1279/13, obe k.o. 1976 Preska.
4. člen 
Na nepremičninah iz 1., 2. in 3. člena tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, matična številka: 5874564000.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-160/2019-1
Medvode, dne 25. septembra 2019
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole