Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2654. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Medvode, stran 7089.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 19. in 43. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14, 55/14 – popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na 7. seji dne 25. septembra 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Medvode 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Medvode (Uradni list RS, št. 103/08) se 20. člen spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda je najvišji organ upravljanja javnega zavoda. Sestavlja ga pet članov, od katerih tri člane sveta imenuje ustanovitelj izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev, enega člana sveta izvolijo delavci javnega zavoda neposredno na tajnih volitvah, na način in po postopku, ki ga določa poseben akt javnega zavoda, enega člana sveta pa predlaga Kulturniška zbornica Slovenije.«
2. člen 
Svet zavoda se v skladu s tem odlokom oblikuje s konstituiranjem novega sveta zavoda.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 612-1/2007-38
Medvode, dne 25. septembra 2019
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole