Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2651. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, stran 7082.

  
Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C in 31/18) in 18. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17) je Občinski svet Občine Loški Potok na 6. redni seji dne 19. 9. 2019 sprejel
O D L O K 
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina prejme na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C in 31/18).
NAMENSKA PORABA SREDSTEV 
2. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v Občini Loški Potok. Ti ukrepi so:
– vzdrževanje območij, pomembnih za ohranitev prostoživečih živali oziroma rastlin,
– nakup in postavitev prometnih znakov za opozarjanje na divjad ali preventivnih silhuet divjadi,
– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov,
– evidentiranje in čiščenje divjih in nevarnih odlagališč,
– izvajanje čistilnih akcij,
– opremljanje poučnih objektov in izobraževanje širše javnosti o odnosu do gozda in varovanju okolja.
3. člen 
(1) Sredstva iz 1. člena tega odloka se lahko porabijo v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja,
(2) Ali pa se namenska sredstva upravičencem izplačajo na podlagi predhodno sklenjene pogodbe o porabi namenskih sredstev ter prejetega zahtevka. Zahtevku mora biti priložena dokumentacija s katero upravičenec dokazuje namensko porabo sredstev po tem odloku (kopijo lovsko gospodarskega načrta ter kopijo računov v višini načrtovanih sredstev).
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 80/12).
5. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 341-0002/2019-01
Loški Potok, dne 19. septembra 2019
Župan 
Občine Loški Potok 
Ivan Benčina