Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2648. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Kranj, stran 7081.

  
V skladu s 70. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj – uradno prečiščeno besedilo 2 (Uradni list RS, št. 37/19 – UPB2) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 8. seji dne 18. 9. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Kranj 
1. člen 
Za javno infrastrukturo na področju kulture se določijo nepremičnine na območju Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK) in so pretežno namenjene opravljanju kulturnih dejavnosti:
1. Prešernovo gledališče Kranj, k.o. 2100 Kranj parc. št. 74/1 (ID 207354) in 74/2 (ID 4405112) na naslovu Glavni trg 6, Kranj lastninska pravica MOK;
2. Grad Khislstein, k.o. 2100 Kranj parc. št. 136 (ID 1874883), 137 (2547928), 138 (ID 2211030), 378/2 (ID 1371961) na naslovu Tomšičeva ulica 44, Kranj – lastninska pravica MOK;
3. Mestna hiša, k.o. 2100 Kranj, parc. št. 4/1 (ID 5216778), 5 (ID 4545594) na naslovu Glavni trg 4, Kranj – lastninska pravica MOK;
4. Prešernova hiša, k.o. 2100 Kranj parc. št. 19 (ID 3807405) na naslovu Prešernova ulica 8, Kranj – lastninska pravica MOK;
5. Stolp Pungert, Trubarjev trg 5, k.o. 2100 Kranj parc. št. 101/2 (ID 1120580) na naslovu Trubarjev trg 5, Kranj – lastninska pravica MOK;
6. Layerjeva hiša, k.o. 2100 Kranj parc. št. 169 (ID 4175337), 170 (ID 4007582) na naslovu Tomšičeva 32, Kranj – lastninska pravica MOK;
7. Škrlovc, k.o. 2100 Kranj parc. št. 972 (ID 3292507) na naslovu Tomšičeva 32, Kranj – lastninska pravica MOK;
8. Muzejska soba v hiši Simona Jenka, k.o. 2100 Kranj parc. št. 174/1 (ID 2064126), 174/2 (ID 1402771) na naslovu Pot na kolodvor 2, Kranj – lastninska pravica MOK;
9. Zadružni dom Primskovo, k.o. 2120 Primskovo parc. št. 69/10 (ID 2841471) na naslovu Jezerska cesta 41, Kranj – lastninska pravica Krajevna skupnost Primskovo, dvorana v izmeri 431,28 m2, avla s sanitarijami v izmeri 92,02 m2, pevska in folklorna soba s sanitarijami in hodnikom v izmeri 58,62 m2;
10. Center za premično kulturno dediščino Gorenjske, k.o. 2122 Huje parc. 249/53 (ID 1092351) na naslovu Savska cesta 34, Kranj – lastninska pravica MOK, v deležu 3852/10000;
11. Utrdbeni sistem na k.o. 2100 Kranj parc. št. 164/1 (ID 2141350), 164/2 (ID 294535), 121 (ID 2673563), 100 (ID 3261264), 101 (ID 2915124) – lastninska pravica MOK;
12. Palača občine Kranj, k.o. 2100 Kranj parc. št. 280/2 (ID 444995) na naslovu Slovenski trg 1, Kranj – lastninska pravica MOK;
13. Ravnikarjeva piazzeta, k.o. 2100 Kranj parc. št. 280/18 (ID 1117368) – lastninska pravica MOK;
14. Lovski dvorec, k.o. 2100 Kranj parc. št. 140 (ID 4909003) na naslovu – lastninska pravica MOK;
15. Letno gledališče Khislstein, k.o. 2100 Kranj parc. št. 139/1 (ID 11658), 139/2 (ID 4713799) na naslovu Tomšičeva ulica 44, Kranj – lastninska pravica MOK;
16. Objekt v Mavčičah, k.o. 2139 Mavčiče parc. št. 8/1 (ID 112882) in 7/16 (ID 6774223), številka stavbe 182, na naslovu Mavčiče 69, Kranj – lastninska pravica MOK.
2. člen 
Kot javna infrastruktura na področju kulture se ob istih pogojih z istim dnem določi tudi pripadajoča oprema v teh nepremičninah, ki služi kulturnim dejavnostim.
3. člen 
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški knjigi.
4. člen 
Nepremičninam iz 1. točke tega sklepa ni mogoče spremeniti namembnosti brez sklepa Mestnega sveta Mestne občine Kranj.
5. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati:
– Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 19/99);
– Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 16/08);
– Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/09);
– Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 54/10);
– Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 80/13).
6. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 610-19/2019-1-47/12
Kranj, dne 23. septembra 2019
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 
zanj 
Janez Černe 
podžupan