Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2647. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi parkirnega reda in vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkiranja, stran 7080.

  
Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 46/15, 10/18), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – UPB, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 8. redni seji dne 25. 9. 2019 sprejel
S K L E P 
o dopolnitvi Sklepa o določitvi parkirnega reda in vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkiranja 
1. člen 
S tem sklepom se dopolni Sklep o določitvi parkirnega reda in vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkiranja na parkirišču nasproti občinske upravne stavbe v Komnu, na parc. št. 131/18, k.o. Komen, sprejet na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Komen dne 25. 4. 2019 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 28/19 dne 3. 5. 2019.
2. člen 
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»Na območju kratkotrajnega parkiranja lahko časovno neomejeno parkirajo vozila Občine Komen, če so označena z veljavno parkirno dovolilnico, ki mora biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila.
Za izdajo parkirne dovolilnice je pristojna občinska uprava. Parkirna dovolilnica se izda za obdobje tekočega leta.«
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-15/2019-7
Komen, dne 25. septembra 2019
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic