Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2638. Sklep št. 4/19 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra, stran 7071.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) in 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 8. redni seji dne 24. 9. 2019 sprejel
S K L E P  Š T .  4 / 1 9
o prenehanju statusa grajenega javnega dobra 
1. člen 
(1) Na podlagi tega sklepa se ukine družbena lastnina v splošni rabi na nepremičninah:
– katastrska občina 1077 – Celje, parcela 2556/4 (ID 5278018), v izmeri 78 m2,
– katastrska občina 1077 – Celje, parcela 538/2 (ID 3767352), v izmeri 59 m2,
– katastrska občina 1079 – Košnica, parcela 678/6 (ID 1143429), v izmeri 277 m2,
– katastrska občina 1073 – Trnovlje, parcela 1872/5 (ID 4962510), v izmeri 51 m2,
– katastrska občina 1073 – Trnovlje, parcela 1561/1 (ID 5915697), v izmeri 327 m2,
in postanejo last Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, matična številka 5880360000.
(2) Na nepremičninah iz prvega odstavka tega člena se v zemljiški knjigi vknjiži lastninska pravica v korist Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, matična št.: 5880360000, do celote 1/1.
2. člen 
Ukine se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena za naslednje nepremičnine:
– katastrska občina 1077 – Celje, parcela 2556/2 (ID 4104066), v izmeri 111 m2,
– katastrska občina 1073 – Trnovlje, parcela 1872/6 (ID 6994524), v izmeri 3 m2,
– katastrska občina 1073 – Trnovlje, parcela 482/12 (ID 6994515), v izmeri 609 m2.
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-28/2019
Celje, dne 4. septembra 2019
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot