Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2635. Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje, stran 7069.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17 in 3/18 – odl. US) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 8. redni seji dne 24. 9. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje 
1. člen 
V Odloku o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 101/11, 22/12, 75/12, 56/13, 43/14, 48/16, 27/17, 74/17 in 46/18), se v prilogi »Priloga 2: Cenik parkiranja in ostalih stroškov na območju Mestne občine Celje«, ki je sestavni del tega odloka, doda parkirišče Ulica XIV. divizije.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. novembra 2019.
Št. 0302-7/2011-12
Celje, dne 24. septembra 2019
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 
Priloga 2: Cenik parkiranja in ostalih stroškov na območju Mestne občine Celje
Cenik parkiranja in ostalih stroškov na območju Mestne občine Celje
7. PARKIRIŠČA P+R – Dovoljeno le za uporabnike sistema KolesCE in avtodome
Parkirišče Ulica XIV. divizije
do 4 ure (za uporabnike sistema izposoje javnih koles – KolesCE)
1,50
1 dan (za uporabnike sistema izposoje javnih koles – KolesCE)
2,00
do 2 uri (za avtodome)
1,00
do 4 ure (za avtodome)
2,00
1 dan (za avtodome)
2,50