Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2632. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2019, stran 7049.

  
Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja
K O E F I C I E N T E  R A S T I  C E N 
v Republiki Sloveniji, avgust 2019 
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu avgusta 2019 v primerjavi z julijem 2019 je bil 0,003.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca avgusta 2019 je bil 0,023.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca avgusta 2019 je bil 0,003.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu avgusta 2019 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,019.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin avgusta 2019 v primerjavi z julijem 2019 je bil 0,004.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do avgusta 2019 je bil 0,020.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do avgusta 2019 je bil 0,003.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin avgusta 2019 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,023.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do avgusta 2019 v primerjavi s povprečjem leta 2018 je bil 0,013.
Št. 9621-171/2019/5
Ljubljana, dne 20. septembra 2019
EVA 2019-1522-0027
Bojan Nastav 
generalni direktor 
Statističnega urada 
Republike Slovenije