Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2622. Odredba o sprejetju izobraževalnih programov srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, stran 7010.

  
Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
O D R E D B O 
o sprejetju izobraževalnih programov srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja 
1. člen 
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na 173. seji, dne 21. 6. 2019, se sprejmejo:
1. prenovljeni izobraževalni programi srednjega poklicnega izobraževanja:
– Administrator, ki nadomešča obstoječi program, objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/08;
– Mesar, ki nadomešča obstoječi program, objavljen v Uradnem listu RS, št. 55/07;
– Pek, ki nadomešča obstoječi program, objavljen v Uradnem listu RS, št. 55/07 in
– Trgovec, ki nadomešča obstoječi program, objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/08.
2. prenovljeni izobraževalni programi srednjega strokovnega izobraževanja, prilagojeni za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju:
– Ekonomski tehnik (DV), ki nadomešča obstoječi program, objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/08;
– Kemijski tehnik (DV), ki nadomešča obstoječi program, objavljen v Uradnem listu RS, št. 7/14 in
– Strojni tehnik (DV), ki nadomešča obstoječi program, objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/08.
3. novi izobraževalni programi poklicnega in strokovnega izobraževanja, prilagojeni za izvajanje v slovenskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v slovenski Istri:
– SPI Bolničar negovalec (SI);
– SSI Predšolska vzgoja (SI);
– PTI Ekonomski tehnik (SI);
– PTI Gastronomija (SI);
– PTI Strojni tehnik (SI);
– PTI Tehnik mehatronike (SI) in
– PTI Tehnik računalništva (SI).
2. člen 
(1) Izobraževalne programe iz prejšnjega člena Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavi na svoji spletni strani.
(2) Izobraževalni programi iz prejšnjega člena se začnejo izvajati s šolskim letom 2020/2021.
3. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-53/2019
Ljubljana, dne 30. septembra 2019
EVA 2019-3330-0037
Dr. Jernej Pikalo 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport