Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2019 z dne 26. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2019 z dne 26. 7. 2019

Kazalo

2339. Pravilnik o spremembah Pravilnika o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela, stran 6040.

  
Na podlagi 20. in 20.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 47/16 – popr. in 25/17 – Zvaj) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela 
1. člen 
V Pravilniku o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela (Uradni list RS, št. 7/14 in 27/17) se v prvem odstavku 8. člena in v prvem odstavku 16. člena beseda »mnenje« v vseh sklonih nadomesti z besedo »soglasje« v ustreznem sklonu.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-52/2018
Ljubljana, dne 11. julija 2019
EVA 2018-3330-0043
Dr. Jernej Pikalo 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost