Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2019 z dne 26. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2019 z dne 26. 7. 2019

Kazalo

2338. Pravilnik o spremembah Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, stran 6040.

  
Na podlagi osmega odstavka 333. člena, četrtega odstavka 336. člena, šestega odstavka 347. člena in za izvrševanje četrtega odstavka 333. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15 in 43/19) ministrica za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb 
1. člen 
V Pravilniku o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 92/14) se v 1. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ta pravilnik določa tudi vrste stavb, za katere velja obveznost izdaje in namestitve energetske izkaznice na vidno mesto.«.
2. člen 
Naslov VI. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
» VI. IZDAJA IN NAMESTITEV ENERGETSKE IZKAZNICE«. 
3. člen 
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen 
(vrste stavb, za katere velja obveznost izdaje in namestitve energetske izkaznice) 
V stavbah ali posameznih delih stavb, ki niso v lasti ali uporabi javnega sektorja in za katere se energetska izkaznica izda skladno s 334. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15 in 43/19), se najmanj prva stran veljavne energetske izkaznice namesti na vidno mesto, če ima stavba ali del stavbe celotno uporabno tlorisno površino nad 500 m2 in se v njej pogosto zadržuje javnost, zlasti v stavbah, ki so v skladu z uredbo, ki ureja razvrščanje objektov, uvrščene v podrazrede standardne klasifikacije stavb ali delov stavb z naslednjimi oznakami:
1. 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji;
2. 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine;
3. 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev;
4. 12112 Gostilne, restavracije in točilnice;
5. 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev;
6. 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic;
7. 12203 Druge poslovne stavbe;
8. 12204 Konferenčne in kongresne stavbe;
9. 12301 Trgovske stavbe;
10. 12302 Sejemske dvorane, razstavišča;
11. 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti;
12. 12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe;
13. 12420 Garažne stavbe;
14. 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo;
15. 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice;
16. 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo;
17. 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo;
18. 12650 Stavbe za šport;
19. 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-75/2018/24
Ljubljana, dne 15. julija 2019
EVA 2018-2430-0016
Mag. Alenka Bratušek 
ministrica 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti