Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2019 z dne 26. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2019 z dne 26. 7. 2019

Kazalo

2328. Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, stran 5997.

  
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in določil Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 5. redni seji dne 11. 7. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 
I. 
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo predlaga izvajalec Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, v višini 18,70 EUR za uro opravljene storitve ob delavnikih, 22,00 EUR za uro opravljene storitve ob nedeljah in nočnem času ter 23,80 EUR za uro opravljene storitve na dan državnega praznika in dneva prostega dela.
II. 
Občina Slovenska Bistrica subvencionira ceno urne postavke pomoč družini na domu v višini 12,65 EUR, razliko do polne cene prispevajo uporabniki storitve.
III. 
Ob upoštevanju subvencije Občine Slovenska Bistrica znaša prispevek uporabnika za uro opravljene storitve ob delavniku 6,05 EUR, v nedeljo in nočnem času 9,35 EUR ter na dan državnega praznika in dela prostega dne 11,15 EUR.
IV. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 15. 7. 2019 dalje.
Št. 9000-22/2019-0203-12
Slovenska Bistrica, dne 11. julija 2019
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar