Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2019 z dne 26. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2019 z dne 26. 7. 2019

Kazalo

2312. Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije, stran 5918.

  
Na podlagi 44. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl. US, 46/16 in 36/19) je skupščina Odvetniške zbornice Slovenije dne 16. 3. 2017 in dne 10. 4. 2019 sprejela
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije 
1. člen 
V Statutu Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 10/95, 55/96, 4/00, 13/02, 90/03, 131/04, 103/11, 86/13 in 41/14) se v 61. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Za delo v organih zbornice se lahko določi nadomestilo oziroma nagrada. Obseg in višino nadomestila oziroma nagrade določi skupščina.«.
2. člen 
63. člen se spremeni tako, da se glasi:
»63. člen 
Kandidati za vpis v imenik odvetnikov so pred vpisom v imenik odvetnikov dolžni plačati vpisnino v višini 3.000 EUR. Znesek vpisnine 3.000 EUR se zniža za znesek, ki ga je posameznik že plačal ob vpisu v imenik odvetniških pripravnikov in imenik odvetniških kandidatov. Če posameznik, ki ni več odvetnik, želi ponovno opravljati odvetniški poklic, mu ob vpisu v imenik odvetnikov vpisnine ni treba plačati ponovno.
Kandidati za vpis v imenik odvetniških pripravnikov in kandidati za vpis v imenik odvetniških kandidatov so pred vpisom v imenik odvetniških kandidatov ali odvetniških pripravnikov dolžni plačati vpisnino, ki jo določi skupščina zbornice.
Člani zbornice so dolžni plačevati zbornici članarino in druge prispevke, ki jih določi skupščina zbornice. Člani območnega zbora odvetnikov so dolžni plačevati prispevek za delo območnega zbora, ki ga določi skupščina odvetniške zbornice.
Vpisnine, članarine in prispevke zbira zbornica.
Zbrana sredstva iz prejšnjega odstavka nakazuje zbornica posameznemu območnemu zboru iz 44. člena tega statuta ob zaključku četrtletja v znesku, ki predstavlja seštevek plačanih prispevkov članov tega območnega zbora.«.
3. člen 
Te spremembe in dopolnitve Statuta Odvetniške zbornice Slovenije se potem, ko da k njim soglasje Vlada Republike Slovenije, objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-154/2017
Ljubljana, dne 3. julija 2019
EVA 2017-2030-0009
Predsednik 
Odvetniške zbornice Slovenije 
mag. Roman Završek 
Vlada Republike Slovenije je k temu sklepu podala soglasje s sklepom št. 01404-2/2019/3 z dne 16. 7. 2019.

AAA Zlata odličnost