Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2019 z dne 26. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2019 z dne 26. 7. 2019

Kazalo

2309. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vrstah zdravstvene dejavnosti, stran 5915.

  
Na podlagi drugega odstavka 10. člena in 11. člena Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18) ter tretjega odstavka 3.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o vrstah zdravstvene dejavnosti 
1. člen 
V Pravilniku o vrstah zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 63/18 in 25/19) se v Prilogi za šifro SKD_5 »Q86.220« doda nova šifra SKD_5 »Q86.220«, ki se glasi:
»
Q86.220
224
288
2
Ambulanta za prednostne obravnave otrok in mladostnikov s težavami v duševnem razvoju na terciarni ravni
«. 
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-61/2019
Ljubljana, dne 22. julija 2019
EVA 2019-2711-0043
Aleš Šabeder 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost