Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2019 z dne 12. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2019 z dne 12. 7. 2019

Kazalo

2066. Odlok o spremembi Odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah državnega zbora (OdNODMN-C), stran 5555.

  
Na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12), 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) in petega odstavka 22. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) je Državni zbor na seji 10. julija 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah državnega zbora (OdNODMN-C) 
1. člen
V Odloku o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah državnega zbora (Uradni list RS, št. 50/04, 32/08 in 31/17) se besedilo 11. člena spremeni tako, da se glasi:
»Vsaki poslanski skupini državni zbor za delovanje zagotovi sekretarja poslanske skupine, svetovalca za odnose z javnostmi, dva strokovna sodelavca in vodjo pisarne ali referenta ter na vsakih osem poslancev še po enega referenta; poslanski skupini, ki ima več kot osem poslancev, se poleg tega na vsakih šest poslancev zagotovi še po enega strokovnega sodelavca.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 102-02/19-7/8
Ljubljana, dne 10. julija 2019
EPA 615-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan 
predsednik 

AAA Zlata odličnost