Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2061. Obvezna razlaga 8. člena Odloka o sprejetju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lipa Štore, stran 5550.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14 in 23/18) je občinski svet Občine Štore na 1. korespondenčni seji, ki je potekala od dne 2. 7. 2019 do 3. 7. 2019 sprejel
O B V E Z N O   R A Z L A G O 
8. člena Odloka o sprejetju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lipa Štore (Uradni list RS, št. 49/97)
1. člen 
Tolerance iz 8. člena Odloka o sprejetju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lipa Štore (Uradni list RS, št. 49/97) je razumeti, da veljajo za celotno območje zazidalnega načrta, da veljajo za obstoječe in predvidene objekte ter pomenijo smiselne spremembe tlorisnih in višinskih gabaritov tudi kot novogradnje, rekonstrukcije, rušitve (delne ali v celoti) in odstranitve.
Tolerance je razumeti, da se na mestu obstoječih telovadnic pri osnovni šoli, dopusti gradnja stavbe za šport CC-SI 12650.
2. člen 
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o sprejetju zazidalnega načrta Lipa Štore (Uradni list SRS, št. 2/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 49/97, 111/06, 138/06, 27/08, 28/16).
3. člen 
Ta obvezna razlaga začne veljati z dnem sprejetja na seji občinskega sveta in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra zadeve: 032-0001/2018-26
Štore, dne 3. julija 2019
Župan 
Občine Štore 
Miran Jurkošek