Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2060. Pravilnik o določitvi javnih parkirnih površin in plačilu parkirnine, stran 5549.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) in 3. člena Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2013) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 4. dopisni seji dne 3. 7. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o določitvi javnih parkirnih površin in plačilu parkirnine 
1. člen 
S tem pravilnikom se na območju Občine Kranjska Gora določajo parkirne površine, na katerih se vzpostavi sistem parkiranja ter parkirne površine, kjer je potrebno plačati parkirnino, njeno višino in način plačevanja.
2. člen 
Parkirišča, na katerih se plačuje parkirnina, so:
Kranjska Gora
802/18 
878/1 k.o Kr. Gora
Jasna
urnik od 0:00 do 24:00 
do 1 h brezplačno 
vsaka nadaljnja ura 1 EUR
Dovje
365 k.o Dovje
Topolino 
urnik od 0:00 do 24:00 
do 1 h brezplačno 
vsaka nadaljnja ura 1 EUR
Kranjska Gora
891/50 k.o. Kr. Gora 
Pod žičnico – parkirišče za avtodome
urnik od 0:00 do 24:00 
12 EUR na dan
3. člen 
Višina parkirnine in čas, ko je parkiranje plačljivo, sta označena na obvestilni tabli pri uvozu na javno parkirno površino.
4. člen 
Na parkirnih površinah, kjer se parkirnina zaračunava, se le-ta plačuje na parkomatih ali je urejeno elektronsko plačevanje parkirnine (SMS, aplikacija).
5. člen 
Uporabnik parkirišča je parkirni listek, ki ga prejme na parkomatu po plačilu parkirnine, dolžan namestiti na levi notranji strani vetrobranskega stekla.
6. člen 
Uporabnik parkirišča je po poteku časa, za katerega je plačana parkirnina, dolžan vozilo odstraniti s parkirišča.
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2019-1
Kranjska Gora, dne 3. julija 2019
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat