Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2057. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 5547.

  
Na podlagi 245. ter 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 6. redni seji dne 20. 6. 2019 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
S tem sklepom se nepremičninam:
– nepremičnini ID znak: parcela 1873 625/1 (katastrska občina 1873 Hrastnik pri Trojanah parcela 625/1 v izmeri 477 m2);
– nepremičnini ID znak: parcela 1884 751/3 (katastrska občina 1884 Loke pri Zagorju parcela 751/3 v izmeri 27 m2);
– nepremičnini ID znak: parcela 1884 751/5 (katastrska občina 1884 Loke pri Zagorju parcela 751/5 v izmeri 6 m2) in
– nepremičnini ID znak: parcela 1884 751/6 (katastrska občina 1884 Loke pri Zagorju parcela 751/6 v izmeri 25 m2)
ukine status javnega dobra.
2. člen 
Nepremičnine navedene v prejšnjem členu tega sklepa po ukinitvi statusa javnega dobra postanejo last Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, matična št. 5883890000, do celote (1/1).
3. člen 
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra na podlagi ugotovitvene odločbe, ki jo po uradni dolžnosti v skladu z ZUreP-2 izda občinska uprava Občine Zagorje ob Savi. Po pravnomočnosti odločbe se pri zemljiškoknjižnem sodišču, preko portala e-sodstvo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, predlaga vknjižba lastninske pravice v korist Občine Zagorje ob Savi.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-93/2017, 371-4/2019 in 478-86/2019
Zagorje ob Savi, dne 20. junija 2019
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan