Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2055. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje za volitve župana in za volitve članov Občinskega sveta Občine Tolmin v letu 2018, stran 5540.

  
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 98/13), Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tolmin v letu 2018 (Uradni list RS, št. 66/18) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 6. seji dne 27. junija 2019 sprejel
S K L E P 
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje za volitve župana in za volitve članov Občinskega sveta Občine Tolmin v letu 2018 
1. Na podlagi poročil organizatorjev volilnih kampanij za volitve župana in za volitve v Občinski svet Občine Tolmin se iz proračuna Občine Tolmin za leto 2019 delno povrnejo stroški volilnih kampanij naslednjim organizatorjem:
a) za volitve župana Urošu Brežanu v znesku 441,96 EUR;
b) za volitve župana Socialnim demokratom 153,48 EUR;
b) za volitve članov občinskega sveta:
– DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
149,49 EUR;
– LISTA DOR 
40,59 EUR;
– LISTA UROŠA BREŽANA 
423,06 EUR;
– NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKI DEMOKRATI 
175,56 EUR;
– SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
302,94 EUR;
– SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
148,50 EUR;
– SOCIALNI DEMOKRATI
256,74 EUR;
– ZVEZA ZA PRIMORSKO
106,59 EUR;
2. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Tolmin za leto 2018, na proračunski postavki 010103 »Financiranje političnih strank« in se organizatorjem volilne kampanje nakažejo na transakcijski račun, ki so ga navedli v zahtevi za delno povračilo stroškov volilne kampanje.
3. Stranka modernega centra (SMC) ne izpolnjuje pogojev za delno povračilo stroškov volilne kampanje, ker iz poročila, ki ga je ta stranka pod nazivom »Volilna kampanja za volitve članov občinskega sveta – Lista Stranke modernega centra Tolmin« deponirala pri AJPES-u izhaja, da v zvezi z volilno kampanjo za volitve članov Občinskega sveta v Občini Tolmin ni imela nobenih stroškov.
Št. 040-0001/2018
Tolmin, dne 28. junija 2019
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan