Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2054. Sklep o določitvi parkirnine Tolminska korita, stran 5540.

  
Na podlagi 3. člena Odloka o določitvi javnih parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 32/14) je Občinski svet Občine Tolmin na 6. seji 27. junija 2019 sprejel naslednji
S K L E P 
1. Na parkirišču, ki ga uporabljajo obiskovalci Tolminskih korit, stoječem na parc. št. 242/1 k.o. Zatolmin (v nadaljnjem besedilu: parkirišče) in je opremljeno z ustrezno signalizacijo in parkomatom se, v obdobju navedenem v drugi točki tega sklepa, plačuje parkirnina.
2. Parkirnina se v posameznem koledarskem letu, plačuje v obdobju od vključno Velikonočne nedelje do vključno 30. septembra, za parkiranje med 8.00 in 18.00 uro. Izven zgoraj navedenega obdobja v posameznem koledarskem letu je parkiranje brezplačno.
3. Parkirnina znaša 7,00 EUR za vsake tri ure parkiranja enega osebnega avtomobila.
V obdobju iz 2. točke tega sklepa na parkirišču ni dovoljeno parkiranje avtobusov in avtodomov.
4. Uporabnik parkirišča mora potem, ko zaustavi svoje vozilo na parkirišču takoj poravnati parkirnino iz 3. točke z vplačilom zneska v parkomat, ki je nameščen na parkirišču oziroma pooblaščeni osebi upravljalca parkirišča.
5. Uporabnik je dolžan potrdilo o plačani parkirnini, ki ga natisne parkomat ali mu ga izroči pooblaščena oseba upravljalca parkirišča, namestiti na vidno mesto pod vetrobransko steklo avtomobila tako, da je vidno ves čas za katerega je bila plačana parkirnina.
6. V letu 2019 se parkirnina plačuje od dneva, ko začne ta sklep veljati do vključno 30. septembra 2019.
7. Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javnih parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina.
Št. 007-0004-2/2019
Tolmin, dne 28. junija 2019
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan