Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2053. Sklep o določitvi parkirnine center Tolmina, stran 5539.

  
Na podlagi 3. člena Odloka o določitvi javnih parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 32/14) je Občinski svet Občine Tolmin na 6. seji 27. junija 2019 sprejel
S K L E P 
1. Na območju mesta Tolmin se parkirnina plačuje na parkirišču s parc. št. 625 k.o. Tolmin, ki se nahaja na javni površini, med stavbami Občine Tolmin, Upravne enote Tolmin in Knjižnico Cirila Kosmača, označeni z modro barvo in opremljeni z ustrezno prometno signalizacijo in parkomatom.
2. Parkirnina se plačuje za parkiranje med 7.00 in 17.00 uro, razen ob sobotah, nedeljah in praznikih.
3. Na parkirišču iz prve točke tega sklepa je prva ura parkiranja brezplačna, za vsako naslednjo uro pa je potrebno plačati parkirnino v višini 0,40 EUR (štirideset evrskih centov).
4. Za prvo brezplačno uro parkiranja uporabnik vtipka najprej vrednost urne tarife in nato izpis plačilnega listka.
5. Ob plačilu parkirnine parkomat sam prišteje brezplačno uro parkiranja in določi čas trajanja parkiranja.
6. Vrsta in način parkiranja, dovoljeni čas parkiranja, obveza plačila parkirnine in njena višina so razvidne iz prometne signalizacije in obvestila na parkomatu.
7. Parkirni listek iz parkomata se šteje kot dokazilo o plačilu parkirnine. Parkirni listek mora biti nameščen v parkiranem vozilu na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro viden in povsem čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
8. Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javnih parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina takoj. Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati sklepa o določitvi parkirišča iz 1. točke tega sklepa, kot plačljivega, ki ju je sprejel Občinski svet Občine Tolmin na 32. seji 24. 4. 2014 in na 18. seji dne 8. 12. 2016.
Št. 007-0004-1/2019
Tolmin, dne 28. junija 2019
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan