Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2052. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javnih parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina, stran 5539.

  
Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 46/15, 10/18), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr.) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 6. seji dne 27. junija 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javnih parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina 
1. člen
V Odloku o določitvi javnih parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina (v nadaljnjem besedilu: Odlok) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»S tem Odlokom se v Občini Tolmin zagotavljajo območja prometne ureditve posebej urejenih javnih površin opremljenih z ustrezno signalizacijo, ki so namenjena časovno omejenemu parkiranju, na katerih je za parkiranje potrebno plačati parkirnino.«
2. člen 
Dosedanji drugi odstavek 5. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Uporabniki so dolžni poravnavati parkirnino prek parkomata ali neposredno predstavniku upravljalca parkirišča.«
Dosedanji tretji in četrti odstavek 5. člena Odloka se črtata.
3. člen 
V prvem odstavku 6. člena Odloka se pika na koncu stavka nadomesti z vejico, za katero se doda še besedilo: »v kolikor je ta nameščen na javni parkirni površini«.
V drugem odstavku 6. člena Odloka se za besedilom »iz parkomata« vstavi besedilo »oziroma parkirni listek, ki ga izda upravljalec parkirišča«.
4. člen 
Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2019
Tolmin, dne 28. junija 2019
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan