Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2049. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 5537.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora, ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 5. redni seji dne 18. junija 2019 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
1. 
Ugotovi se, da so nepremičnine z ID znakom:
– parcela 1136 664/5, katastrska občina 1136 Kameno parcela 664/5 (ID 5830196),
– parcela 1155 1080/10, katastrska občina 1155 Loka pri Žusmu parcela 1080/10 (ID 2841277),
– parcela 1145 537/2, katastrska občina 1145 Planinca parcela 537/2 (ID 6915714),
– parcela 1126 921, katastrska občina 1126 Dolga Gora parcela 921 (ID 3355638),
– parcela 1126 924/9, katastrska občina 1126 Dolga Gora parcela 924/9 (ID 6900618),
– parcela 1133 1207/4, katastrska občina 1133 Goričica parcela 1207/4 (ID 6419077),
grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine Šentjur.
2. 
(1) Ukine se status grajenega javnega dobra na nepremičninah:
– parcela 1136 664/5, katastrska občina 1136 Kameno parcela 664/5 (ID 5830196),
– parcela 1155 1080/10, katastrska občina 1155 Loka pri Žusmu parcela 1080/10 (ID 2841277),
– parcela 1145 537/2, katastrska občina 1145 Planinca parcela 537/2 (ID 6915714),
– parcela 1126 921, katastrska občina 1126 Dolga Gora parcela 921 (ID 3355638),
– parcela 1126 924/9, katastrska občina 1126 Dolga Gora parcela 924/9 (ID 6900618),
– parcela 1133 1207/4, katastrska občina 1133 Goričica parcela 1207/4 (ID 6419077).
(2) Navedene nepremičnine postanejo last Občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, matična številka: 5884799000 brez javnopravnih omejitev.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-45/2014-194(2513)
Šentjur, dne 18. junija 2019
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci