Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2045. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (brez biološko razgradljivih odpadkov) in zbiranja biološko razgradljivih odpadkov v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli, stran 5520.

  
Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17) ter na podlagi sklepov občinskih svetov (sklep Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina št. 0320-0005/2019-06 z dne 29. 5. 2019, sklep Občinskega sveta Občine Rogatec št. 0070-0005/2019-26 z dne 18. 6. 2019, sklepa Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah št. 0321-0004/2019-9/3 in 0321-0004/2019-9/4 z dne 23. 5. 2019, sklep Občinskega sveta Občine Podčetrtek št. 032-0005/2019-7 z dne 13. 6. 2019, sklepa Občinskega sveta Občine Kozje št. 032-0004/2018-7/9 in 032-0004/2018-7/10 z dne 30. 5. 2019, sklepi Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli št. 032-0009/2018-05-6, 032-0009/2018-05-7 in 032-0009/2018-05-8 z dne 17. 5. 2019) objavljamo
C E N I K 
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (brez biološko razgradljivih odpadkov) in zbiranja biološko razgradljivih odpadkov v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli 
Potrjene cene:
1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (brez biološko razgradljivih odpadkov)
Cena storitve
– vsi uporabniki storitev javne službe
NAZIV STORITVE
ENOTA MERE
CENA 
(EUR/kg
brez DDV)
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (brez biološko razgradljivih odpadkov)
kg
0,2825
Cena infrastrukture
– vsi uporabniki storitev javne službe
NAZIV INFRASTRUKTURE
ENOTA MERE
CENA 
(EUR/kg
brez DDV)
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (brez biološko razgradljivih odpadkov)
kg
0,0091
2. Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov
Cena storitve
– vsi uporabniki storitev javne službe
NAZIV STORITVE
ENOTA MERE
CENA 
(EUR/kg
brez DDV)
Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov
kg
0,1287
Cena infrastrukture
– vsi uporabniki storitev javne službe
NAZIV INFRASTRUKTURE
ENOTA MERE
CENA 
(EUR/kg
brez DDV)
Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov
kg
0,0079
(Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17)).
Cene se uporabljajo od 1. julija 2019 dalje.
Skladno s petim in šestim odstavkom 23. člena Uredbe o metodologiji cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17) objavljamo izračun porazdelitve količin opravljenih storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov med uporabnike.
IZRAČUN PORAZDELITVE KOLIČIN OPRAVLJENIH STORITEV POSAMEZNE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV (BREZ BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV) IN ZBIRANJA BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV MED UPORABNIKE
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (brez biološko razgradljivih odpadkov)
zbiranje biološko razgradljivih odpadkov
masa odpadkov v kg
7.125.445
987.500
obračunska prostornina v m³
30.288
6.257
sodilo za preračun v kg/m³
235,26
157,82
OKP javno podjetje za komunalne 
storitve Rogaška Slatina d.o.o. 
mag. Bojan Pirš