Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2044. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli, stran 5518.

  
Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17) ter na podlagi sklepov občinskih svetov (sklep Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina št. 0320-0005/2019-06 z dne 29. 5. 2019, sklep Občinskega sveta Občine Rogatec št. 0070-0005/2019-26 z dne 18. 6. 2019, sklep Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah št. 0321-0004/2019-9/2 z dne 23. 5. 2019, sklep Občinskega sveta Občine Podčetrtek št. 032-0005/2019-7 z dne 13. 6. 2019, sklep Občinskega sveta Občine Kozje št. 032-0004/2018-7/8 z dne 30. 5. 2019 in sklepa Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli št. 032-0009/2018-05-5 in 032-0009/2018-05-8 z dne 17. 5. 2019) objavljamo
C E N I K 
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli 
Potrjene cene:
1. Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin:
Cena storitve
– vsi uporabniki storitev javne službe
NAZIV STORITVE
ENOTA MERE
CENA 
(EUR/m³
brez DDV)
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin – cena storitve 
0,1512
Cena omrežnine
– vsi uporabniki storitev javne službe
PREMER 
VODOMERA
FAKTOR 
OMREŽNINE
CENA NA MESEC 
(EUR/mesec brez DDV)
DN ≤ 20
1
2,7938
20 < DN < 40
3
8,3814
40 ≤ DN < 50
10
27,9380
50 ≤ DN < 65
15
41,9070
65 ≤ DN < 80
30
83,8140
80 ≤ DN < 100
50
139,6900
100 ≤ DN < 150
100
279,3800
2. Odvajanje padavinske odpadne vode s streh
Cena storitve
– vsi uporabniki storitev javne službe
NAZIV STORITVE
ENOTA MERE
CENA 
(EUR/m³
brez DDV)
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh – cena storitve 
0,0548
Cena omrežnine
– vsi uporabniki storitev javne službe
NAZIV STORITVE
ENOTA MERE
CENA 
(EUR/m³
brez DDV)
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh – cena omrežnine
0,0915
3. storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami
Cena storitve
– vsi uporabniki storitev javne službe
NAZIV STORITVE
ENOTA MERE
CENA 
(EUR/m³
brez DDV)
Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami
0,4658
Cena omrežnine
– vsi uporabniki storitev javne službe
PREMER 
VODOMERA
FAKTOR 
OMREŽNINE
CENA NA MESEC 
(EUR/mesec brez DDV)
DN ≤ 20
1
0,5969
20 < DN < 40
3
1,7907
40 ≤ DN < 50
10
5,9690
50 ≤ DN < 65
15
8,9535
65 ≤ DN < 80
30
17,9070
80 ≤ DN < 100
50
29,8450
100 ≤ DN < 150
100
59,6900
4. čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
Cena storitve
– vsi uporabniki storitev javne službe
NAZIV STORITVE
ENOTA MERE
CENA 
(EUR/m³
brez DDV)
Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin – cena storitve 
0,5230
Cena omrežnine
– vsi uporabniki storitev javne službe
PREMER 
VODOMERA
FAKTOR 
OMREŽNINE
CENA NA MESEC 
(EUR/mesec brez DDV)
DN ≤ 20
1
4,2965
20 < DN < 40
3
12,8895
40 ≤ DN < 50
10
42,9650
50 ≤ DN < 65
15
64,4475
65 ≤ DN < 80
30
128,8950
80 ≤ DN < 100
50
214,8250
100 ≤ DN < 150
100
429,6500
5. Čiščenje padavinske odpadne vode s streh
Cena storitve
– vsi uporabniki storitev javne službe
NAZIV STORITVE
ENOTA MERE
CENA 
(EUR/m³
brez DDV)
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh – cena storitve 
0,1174
Cena omrežnine
– vsi uporabniki storitev javne službe
NAZIV STORITVE
ENOTA MERE
CENA (EUR/m³
brez DDV)
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh – cena omrežnine
0,0820
(Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17)).
Cene se uporabljajo od 1. julija 2019 dalje.
OKP javno podjetje za komunalne 
storitve Rogaška Slatina d.o.o. 
mag. Bojan Pirš