Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2043. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane, stran 5518.

  
Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17) ter na podlagi sklepov občinskih svetov (sklep Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina št. 0320-0005/2019-06 z dne 29. 5. 2019, sklep Občinskega sveta Občine Rogatec št. 0070-0005/2019-26 z dne 18. 6. 2019, sklep Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah št. 0321-0004/2019-9/1 z dne 23. 5. 2019, sklep Občinskega sveta Občine Podčetrtek št. 032-0005/2019-7 z dne 13. 6. 2019, sklep Občinskega sveta Občine Kozje št. 032-0004/2018-7/7 z dne 30. 5. 2019, sklepa Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli št. 032-0009/2018-05-4 in 032-0009/2018-05-8 z dne 17. 5. 2019 in sklep Občinskega sveta Občine Poljčane št. 900-0002/2019-7-201 z dne 15. 5. 2019) objavljamo
C E N I K 
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane 
Potrjene cene:
Vodarina
– vsi uporabniki storitev javne službe
NAZIV STORITVE
ENOTA MERE
CENA 
(EUR/m³ brez DDV)
VODARINA
0,6290
Cena omrežnine
– vsi uporabniki storitev javne službe
PREMER 
VODOMERA
FAKTOR 
OMREŽNINE
CENA NA MESEC 
(EUR/mesec brez DDV)
DN ≤ 20
1
7,7031
20 < DN < 40
3
23,1093
40 ≤ DN < 50
10
77,0310
50 ≤ DN < 65
15
115,5465
65 ≤ DN < 80
30
231,0930
80 ≤ DN < 100
50
385,1550
100 ≤ DN < 150
100
770,3100
(Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17)).
Cene se uporabljajo od 1. julija 2019 dalje.
OKP javno podjetje za komunalne 
storitve Rogaška Slatina d.o.o. 
mag. Bojan Pirš