Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2042. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 5518.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15, 11/18 in 30/18), 245. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17), 3. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14, 46/15, 10/18) in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 52/06 – UPB1, 110/09, 92/12) je Občinski svet Občine Radeče na 6. redni seji dne 19. 6. 2019 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi nepremičnina parc. št. 1823/2 k.o. 1864-Svibno.
II. 
Na nepremičnini iz prvega člena tega sklepa se zaznamuje grajeno javno dobro v lasti Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, matična številka: 5874491000.
III. 
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava Občine Radeče. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev.
IV. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-5/2019
Radeče, dne 19. junija 2019
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun