Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2041. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Medvode, stran 5517.

  
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14, 55/14 – popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na 6. seji dne 19. junija 2019 sprejel
S K L E P 
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Medvode 
1. 
V Sklepu o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 53/10) se v 4. točki za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Organizatorjem volilne kampanje za župana se povrnejo stroški v višini 0,12 eur za vsak dobljeni glas.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. 
Spremeni se 5. točka sklepa, tako da se po novem glasi:
»Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna v 30 dneh po javni objavi poročila o financiranju volilne kampanje na spletni strani AJPES.«
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2010-17
Medvode, dne 19. junija 2019
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole