Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2038. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Medvode, stran 5516.

  
Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) ter 15. in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 55/14 – popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na 6. seji dne 19. junija 2019 sprejel
S K L E P 
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Medvode 
I. 
V Občinsko volilno komisijo Občine Medvode se imenujejo:
1. predsednica: Ema Tavčar, Zbilje 13 A, 1215 Medvode
2. namestnica predsednice: Darja Špenko, Hraše 54 A, 1216 Smlednik
3. član: Roman Lavtar, Rakovnik 120, 1215 Medvode
4. namestnik člana: Mišo Radman, Cesta na Svetje 11, 1215 Medvode
5. članica: Daniela Jaklič, Cesta komandanta Staneta 19, 1215 Medvode
6. namestnica članice: Sonja Kuralt, Goričane 8 H, 1215 Medvode
7. članica: Lea Kamnikar, Goričane 23 L, 1215 Medvode
8. namestnik članice: Danilo Cijak, Višnarjeva ulica 3, 1215 Medvode.
II. 
Sedež Občinske volilne komisije Občine Medvode je v Medvodah, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 4. 7. 2019.
Št. 040-1/2019-2
Medvode, dne 19. junija 2019
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole