Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2034. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, stran 5514.

  
Na podlagi 6. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12 – v nadaljevanju Uredba) in 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 4/18) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 5. redni seji dne 20. 6. 2019 sprejel
S K L E P 
o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
1. člen 
Občinski svet Občine Kanal ob Soči na predlog Režijskega obrata Občine Kanal ob Soči, kot izvajalca lokalne gospodarske javne službe storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini, potrjuje sprejem Elaborata o oblikovanju cene storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Kanal ob Soči, marec 2019.
2. člen 
Cena storitve odvajanja odpadnih voda je sestavljena iz cene storitve odvajanja odpadnih voda, omrežnine in okoljske dajatve.
– storitev odvajanja odpadnih voda (brez DDV)
Storitev
Enota mere
Cena (v EUR na m3 dobavljene vode)
Odvajanje odpadnih voda
Količina dobavljene pitne 
vode
Predračunska cena
Potrjena cena
Subvencija
Subvencionirana cena
m3
0,5095
0,5095
0,4331
0,0764
– omrežnina za odvajanje odpadnih voda (brez DDV)
Storitev
Enota mere
Cena (v EUR na vodomer/mesec)
Omrežnina 
za odvajanje odpadnih voda
Premer vodomera
Oblikovana nova cena
Potrjena cena
Subvencija
Subvencionirana cena
DN 15
4,8586
4,8586
3,8383
1,0203
DN 20
DN 25
14,5757
14,5757
11,5148
3,0609
DN 30
DN 40
49,2598
49,2598
38,9152
10,3446
DN 50
3. člen 
Cena storitve čiščenja odpadnih voda je sestavljena iz cene storitve čiščenja odpadnih voda in omrežnine.
– storitev čiščenja odpadnih voda (brez DDV)
Storitev
Enota mere
Cena (v EUR na m3 dobavljene vode)
Čiščenje odpadnih voda
Količina dobavljene pitne 
vode
Predračunska cena
Potrjena cena
Subvencija
Subvencionirana cena
m3
0,5715
0,5715
0,4858
0,0857
– omrežnina za čiščenje odpadnih voda (brez DDV)
Storitev
Enota mere
Cena (v EUR na vodomer/mesec)
Omrežnina 
za čiščenje odpadnih voda
Premer vodomera
Oblikovana nova cena
Potrjena cena
Subvencija
Subvencionirana cena
DN 15
9,3853
9,3853
7,4144
1,9709
DN 20
DN 25
28,1558
28,1558
22,2431
5,9127
DN 30
DN 40
93,8516
93,8516
74,1428
19,7088
DN 50
4. člen 
Upravičenci do subvencij cen storitev javne službe so vsi uporabniki javne službe, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.
Subvencije se financirajo iz občinskega proračuna.
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati od 1. 7. 2019 naprej.
Št. 9000-0006/2019-8
Kanal ob Soči, dne 20. junija 2019
Županja 
Občine Kanal 
Tina Gerbec