Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2033. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo, stran 5513.

  
Na podlagi 6. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12 – v nadaljevanju Uredba) in 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 4/18) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 5. redni seji dne 20. 6. 2019 sprejel
S K L E P 
o cenah storitev oskrbe s pitno vodo 
1. člen 
Občinski svet Občine Kanal ob Soči na predlog Režijskega obrata Občine Kanal ob Soči, kot izvajalca lokalne gospodarske javne službe storitve oskrbe s pitno vodo v občini, potrjuje sprejem Elaborata o oblikovanju cene storitve oskrbe s pitno vodo v Občini Kanal ob Soči, marec 2019.
2. člen 
Cena storitve oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz cene opravljanja storitve – vodarine ter omrežnine:
– vodarina, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek vodnega povračila za prodano pitno vodo (brez DDV)
Storitev
Enota mere
Cena (v EUR na m3 dobavljene vode)
Vodarina
Količina dobavljene pitne vode
Predračunska cena
Potrjena cena
Subvencija
Subvencionirana cena
m3
1,9200
1,2566
0,2513
1,0053
– omrežnina za oskrbo s pitno vodo, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV)
Storitev
Enota mere
Cena (v EUR na vodomer/mesec)
Omrežnina 
za oskrbo 
s pitno vodo
Premer vodomera
Oblikovana nova cena
Potrjena cena
DN 15
5,4350
5,4350
DN 20
DN 25
16,3050
16,3050
DN 30
DN 40
54,3500
54,3500
DN 50
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati od 1. 7. 2019 naprej.
Št. 9000-0006/2019-7
Kanal ob Soči, dne 20. junija 2019
Županja 
Občine Kanal 
Tina Gerbec