Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2030. Sklep o ugotovitvi izstopa iz organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«, stran 5512.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 5/18) ter na podlagi 17. in 18. člena Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče (Uradni list RS, št. 22/13 in 91/13) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 2. izredni seji dne 20. 6. 2019 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi izstopa iz organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče« 
1. člen 
Na podlagi 17. člena Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče, Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme ugotovitveni sklep, s katerim Občina Dobrepolje z dne 31. 12. 2019 izstopa iz organa skupne občinske uprave »Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«.
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-0001/2019
Videm, dne 21. junija 2019
Župan 
Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič