Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2028. Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Občinski svet Občine Braslovče, stran 5509.

  
Občinska volilna komisija je na podlagi 32. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) na 6. redni seji dne 27. 6. 2019 sprejela
S K L E P 
o razpisu nadomestnih volitev v Občinski svet Občine Braslovče 
1. Nadomestne volitve se izvedejo v volilni enoti 1, ki obsega naselja: Letuš, Podgorje pri Letušu, Parižlje, Topovlje in Male Braslovče.
2. V volilni enoti 1 se na nadomestnih volitvah voli en (1) nadomestni član Občinskega sveta Občine Braslovče.
3. Nadomestne volitve se bodo opravile po večinskem načelu. Izvoljen bo kandidat, ki bo prejel največ glasov.
4. Nadomestne volitve za člana Občinskega sveta Občine Braslovče se opravijo v nedeljo, 29. 9. 2019.
5. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje sreda, 3. 7. 2019.
6. Za izvedbo nadomestnih volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Braslovče.
7. Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine.
Št. 041-2/2019-1
Braslovče, dne 27. junija 2019
Občinska volilna komisija 
predsednik 
Mitja Korent