Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2026. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov, stran 5508.

  
Na osnovi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list št. RS, št. 44/12, 85/15, 8/18, 36/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 7. seji dne 27. 6. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov 
1. člen 
V Pravilniku o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov (Uradni list RS, št. 70/14 in 48/18) se za prvim odstavkom 24. člena doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Štipendistu se lahko preloži obveznost iz prvega odstavka tega člena, če želi nadaljevati izobraževanje na višji ravni v isti smeri, za katero je prejemal štipendijo za lokalno pomembne ali deficitarne poklice. V tem primeru se s štipendistom sklene dodatek k pogodbi, s katerim se mu preloži obveznost iz prvega odstavka tega člena za čas šolanja na višji ravni izobraževanja, in sicer:
– za šolanje na poklicno-tehniškem izobraževanju največ za 2 leti,
– za študij na I. stopnji za največ za 4 leta,
– za študij na II. stopnji za največ 6 let,
– za študij na III. stopnji za največ 10 let.«
2. člen 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 110-12/2014
Ajdovščina, dne 27. junija 2019
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin