Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2025. Višina najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede in višino povračil stroškov prehrane med delom ter službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije, ki od 1. 7. 2019 dalje znašajo, stran 5507.

  
Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Republiški odbor, Svet gorenjskih sindikatov, Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije, skladno z 2. in 7. členom Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 52/18) objavljajo novo
V I Š I N O    N A J N I Ž J I H   O S N O V N I H   P L A Č 
za posamezne tarifne razrede in višino povračil stroškov prehrane med delom ter službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije, ki od 1. 7. 2019 dalje znašajo 
I. NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE 
Najnižje osnovne plače (NOP) za posamezne tarifne razrede za delo opravljeno od vključno 1. 7. 2019 dalje znašajo:
Tarifni razred
NOP v EUR
I.
Enostavna dela
576,65
II.
Manj zahtevna dela
598,78
III.
Srednje zahtevna dela
634,36
IV.
Zahtevna dela
677,14
V.
Bolj zahtevna dela
754,78
VI.
Zelo zahtevna dela
909,02
VII.
Visoko zahtevna dela
1.084,12
II. POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM 
1. Prehrana med delom
4,44 EUR
2. Službena potovanja v Republiki Sloveniji
6–8 ur
6,40 EUR
8–12 ur
9,15 EUR
nad 12 ur
18,05 EUR
Obrazložitev: 
Skladno s prvim odstavkom 2. člena Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 52/18 – KPDTS) se najnižje osnovne plače 1. julija 2019 uskladijo z inflacijo, merjeno z indeksom cen življenjskih potrebščin SURS VI 19/XII 18, če je inflacija višja kot 1 %, in sicer za razliko od 1 % do dejanskega % inflacije. Indeks cen življenjskih potrebščin SURS VI 19/XII 18 znaša 102,4, zato se najnižje osnovne plače, ki bi stopile v veljavo s 1. 1. 2019 dodatno povečajo za 1,4 %.
Skladno s 7. členom Tarifne priloge h KPDTS se Povračila stroškov v zvezi z delom, razen nadomestila za ločeno življenje, uskladijo 1. julija tekočega leta z inflacijo, merjeno z indeksom cen življenjskih potrebščin SURS I-VI tekočega leta/I-VI preteklega leta. Indeks cen življenjskih potrebščin SURS I-VI 19/I-VI 18 znaša 101,5, zato se povračila stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v Republiki Sloveniji povečajo za 1,5 %.
Ljubljana, dne 1. julija 2019
Trgovinska zbornica Slovenije, 
po pooblastilu navedenih podpisnikov 
Mija Lapornik 
izvršna direktorica