Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2014. Sklep o prevzemu mandata poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, stran 5488.

  
S K L E P 
Državna volilna komisija je v postopku ugotavljanja komu pripada mandat poslanca državnega zbora za preostanek mandatne dobe zaradi prenehanja mandata poslanca
s k l e n i l a : 
Z dnem potrditve mandata poslanca Evropskega parlamenta dr. Milanu Brglezu, postane poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, za preostanek mandatne dobe, mag. Dušan Verbič.
O B R A Z L O Ž I T E V 
A. 
1. Državna volilna komisija je dne 20. 6. 2019 prejela obvestilo Državnega zbora RS, da bo na podlagi 9. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – ZPos-UPB2, 109/08, 39/11 in 48/12) v zvezi z 2. členom Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 40/04 – UPB, 41/07 – ZVRK, 109/09, 9/14 in 59/17)z dnem potrditve mandata poslanca v Evropskem parlamentu poslancu dr. Milanu Brglezu prenehal mandat poslanca Državnega zbora.
B. 
2. Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB, 54/07 – odločba US in 23/17) postane poslanec za preostanek mandatne dobe tisti kandidat z iste liste kandidatov, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen poslanec, ki mu je prenehal mandat.
3. Na predčasnih volitvah v državni zbor 3. junija 2018, bi bil, če ne bi bil izvoljen poslanec dr. Milan Brglez, v 4. volilni enoti (Ljubljana - Bežigrad), iz iste liste kandidatov: »SMC Stranka modernega centra«, izvoljen mag. Dušan Verbič.
4. DVK je mag. Dušana Verbiča pisno obvestila, da ima pravico prevzeti mandat poslanca za preostanek mandatne dobe. Mag. Dušan Verbič je v skladu s tretjim odstavkom 17. člena ZVDZ pisno obvestil DVK, da je pripravljen postati poslanec za preostanek mandatne dobe državnega zbora.
C. 
Državna volilna komisija je sprejela sklep na podlagi 17. in 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB in 54/07 – odločba US), v zvezi z 9. členom Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – ZPos-UPB2, 109/08, 39/11 in 48/12) v sestavi: predsednik Peter Golob, člani dr. Franc Grad, mag. Milena Pečovnik, mag. Nina Brumen, Ksenija Vencelj in Drago Zadergal. Sklep je sprejela soglasno.
Št. 001-3/2019-4
Ljubljana, dne 2. julija 2019
Peter Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost