Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1992. Predčasne volitve v svet Krajevne skupnosti Pince, stran 5455.

  
Na podlagi 24. in 26. člena v zvezi s 109. členom in 112. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17, v nadaljevanju ZLV) je Občinska volilna komisija Lendava na 1. dopisni seji za predčasne volitve v svet Krajevne skupnosti Pince z dne 24. 6. 2019 s sklepom razpisala
P R E D Č A S N E   V O L I T V E 
v svet Krajevne skupnosti Pince 
1.
Predčasne volitve v svet Krajevne skupnosti Pince bodo v nedeljo 1. septembra 2019.
2. 
Za dan razpisa predčasnih volitev v svet Krajevne skupnosti Pince, s katerim začnejo teči roki, se šteje 1. julij 2019.
3. 
V svet Krajevne skupnosti Pince se voli vseh pet članov.
4. 
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Lendava.
5. 
S tem razpisom se razveljavi razpis št. 041-0014/2019 z dne 12. 5. 2019, s katerim so bile razpisane nadomestne volitve v svet Krajevne skupnosti Pince za dan 21. 7. 2019 in vsa do sedaj opravljena opravila OVK Lendava v zvezi s temi volitvami, saj do poteka roka za vložitev kandidatur ni bila vložena nobena kandidatura, prav tako je odstopila večina članov sveta Krajevne skupnosti Pince in je bil svet razpuščen, zaradi česar je bilo potrebno razpisati predčasne volitve.
Št. 041-0020/2019-8
Lendava, dne 24. junija 2019
Predsednica 
Občinske volilne komisije Lendava 
Vladimira Pučko