Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1990. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Žalec, stran 5451.

  
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 6. redni seji dne 19. junija 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Žalec 
1. člen 
V Pravilniku o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 51/14) se v 4. členu doda nov odstavek, ki se glasi:
»(8) Na območju Krajinskega parka Ponikovski kras, določno označenega v grafični prilogi 1, ki je sestavni del tega Pravilnika, znaša najvišja višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje MKČN za posamezno stanovanjsko enoto do 100 % dejansko upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.500,00 € za posamezno stanovanjsko enoto.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2019
Žalec, dne 19. junija 2019
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos