Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1986. Odlok o turistični taksi v Občini Sodražica, stran 5445.

  
Na podlagi 17. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – Uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 5. redni seji dne 13. 6. 2019 sprejel
O D L O K 
o turistični taksi v Občini Sodražica 
1. člen 
Ta odlok določa višino turistične takse, ki jo plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih na območju Občine Sodražica.
2. člen 
(1) Višina turistične takse za prenočevanje v nastanitvenih obratih znaša 0,80 eura.
(2) V znesek iz prejšnjega odstavka ni vključena promocijska taksa, ki znaša 25 % zneska turistične takse in se na podlagi zakona, ki ureja spodbujanje turizma, pobira od 1. januarja 2019.
3. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 78/99).
4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2019 dalje.
Št. 320-1/19
Sodražica, dne 13. junija 2019
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec