Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1984. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 10.1), stran 5445.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – u.p.b.), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 6. seji dne 5. 6. 2019 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 10.1)
1. S tem sklepom se izbriše zaznamba javnega dobra na zemljišču 1332/4, k.o 849 – Stari trg (ID 6965739).
2. Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj Gradec.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0058/2019
zveza spis št.: 478-227/2017
Slovenj Gradec, dne 6. junija 2019
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler